Ε & Α

Παραγωγή

16

15 χρόνια ομάδας έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας αισθητήρων ·
Μπορεί να αναπτυχθεί προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
Τρισδιάστατος βοηθητικός σχεδιασμός υπολογιστή.
Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων ΜΠΙΖΕΛΙ;
Πρωτότυπος σχεδιασμός, επαλήθευση, τεχνική ανάλυση.
Πρωτότυπο δοκιμή απόδοσης και επαλήθευση / έγκριση πρώτης παρτίδας ·
Επαληθεύω PPAP;
Πείραμα απόδοσης διαφόρων περιεκτικών ευρετηρίων.
EMC δοκιμή ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ·

Πειραματικά έργα που μπορούν να ολοκληρωθούν εντός της πλατφόρμας Ε & Α της εταιρείας:
Πείραμα υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας.
Πείραμα ψεκασμού αλατιού.
Πείραμα σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας.
Πείραμα αντοχής MAF.
Δυναμικό πείραμα υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας SENSOR.
Πείραμα κρούσης υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας.
Πείραμα αντοχής SENSOR.
Δυναμικό πείραμα υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας MAF.
Απόρριψη πειράματος.
Δεδομένα συλλογής προβολής βασικού μεγέθους.
Πείραμα προσομοίωσης δόνησης αυτοκινήτου.
Τρισδιάστατο πείραμα δόνησης.
Πείραμα αντοχής καλωδίων.
Πείραμα έντασης.
Πείραμα στεγανοποίησης υψηλής πίεσης.
Πείραμα κρούσης υψηλής πίεσης.
Πείραμα IP εγκατάστασης.
Πείραμα χημικής αντοχής.

17