Πλεονεκτήματα τεχνολογίας Air Flow Sensor και ποιοτικός έλεγχος

24

25

MAF το τσιπ μας κυρίως για να επιλέξετε το ΜΕΜΣ μικρο-τσιπ

Κύρια δομή προϊόντος:

Καυτή ταινία ΜΕΜΣ μονάδα αισθητήρα μικροτσίπ
αισθητήρας θερμοκρασίας
Ηλεκτρονικό κύκλωμα

24

Σύγκριση κυμάτων εξόδου MAF με ΟΕ

25

Σύγκριση χρόνου απόκρισης MAF με ΟΕ

Διαιρείται σε 19 Ενότητες δοκιμάζουμε το σήμα εξόδου του MAF για να κάνουμε κάθε διαμόρφωση ενότητας μέσα 2%.

Κατανομή θερμότητας εργασίας ΜΕΜΣ Chips Under Satatic & Dynamic Περιβάλλον

24

Η θερμική κατανομή χωρίς συνθήκες ροής αέρα

25

Η θερμική κατανομή με τις συνθήκες ροής αέρα

Επίλεξε το ΜΕΜΣ Το mircro-chip, με τα ψηφιακά κυκλώματα του υπολογιστή ελέγχει το ακριβές σήμα, είναι η πιο αποτελεσματική λύση για την εξασφάλιση της καλύτερης αναλογίας κατάστασης καυσίμου.


Ώρα δημοσίευσης: 5 Ιανουαρίου-2021